Penyelidikan Program Sosioekonomi
Program Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kumpulan Yayasan Sabah bertujuan untuk mewujudkan sebuah organisasi yang berasaskan pengetahuan bagi memperkasakan rakyat.

Program-programnya merangkumi penyelidikan asas dan penyelesaian masalah mengenai isu-isu utama yang berkaitan dengan keperluan negeri dan negara. Program-program ini dijalankan melalui kerjasama yang aktif dengan institusi lain yang berkaitan.

Kumpulan Yayasan Sabah juga memberikan dorongan penyelidikan kepada program pembangunan in-situ yang sedang berlangsung iaitu Program Desa Cemerlang dan Berinovasi (PDCB). Ia juga menyediakan rangka kerja bagi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program di sepanjang pelaksanaan (2011-2018).

Aktiviti

Sosial

 • Program Pembangunan Masyarakat
 • Pejabat Zon
 • Penyelidikan Program-program Sosioekonomi
 • Pembangunan Kapasiti
 • Pendidikan
 • Perkembangan Kanak-Kanak
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • University College Sabah Foundation
 • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
 • Galeri Tun Mustapha
 • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

 • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Pelancongan
 • MICE
 • Perladangan
 • Perhutanan
 • Bioteknologi dan Hortikultur
 • Perikanan
 • Pembangunan Hartanah
 • Minyak dan Gas
 • Pengangkutan
 • Perkilangan
 • Syarikat Luar Negara

Tanggungjawab Sosial Korporat

 • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

Telefon: +(60) 88 326300
Faksimile: +(60) 88 326424
Emel: ysinfo@ysnet.org.my
Alamat: Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA