Barisan Pengurusan

   
YB Dato’ Sri Haji Gulamhaidar @ Yusof bin Khan Bahadar, J.P.
Pengarah Yayasan Sabah Merangkap
Pengerusi Eksekutif ICSB
YBhg. Datuk Sam Mannan
Timbalan Pengarah Yayasan Sabah
Hanafiah bin Diman
Setiausaha Korporat Yayasan Sabah
Douglas J. Joinol
Ketua Pegawai Operasi ICSB
Zulkhairi bin Haji Ismail
Pengurus Kumpulan Kanan
Bahagian Sumber Manusia dan Perkhidmatan Korporat (YS/ICSB)
Praxedes John Matayun @ Felicia
Pengurus Kumpulan Kanan
Bahagian Akaun dan Perkhidmatan Kewangan (YS/ICSB)
Ronald Ong
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pembangunan Perniagaan Korporat
Hajah Ainahwati binti Abd. Sani
Pengurus Kumpulan
Bahagian Audit Dalaman (YS/ICSB)
Sam S. Karnail
Pengurus Kumpulan
Bahagian Komunikasi Korporat
Dr. Li Fui Yee @ Esther
Pengurus Kumpulan
Bahagian Perhutanan
Bahiwata Sayangan Haji Mulia
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pembangunan Pendidikan
Mohd. Sharuddin bin Mohd. Wali
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pungutan Pinjaman Pengajian
Rosmini Simin
Pengurus Kumpulan
Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak
Dr. Waidi Sinun
Pengurus Kumpulan
Bahagian Konservasi & Pengurusan Alam Sekitar
Dr. Yap Sau Wai
Pengurus Kumpulan
Bahagian Penyelidikan
Zainudin Saridi
Ketua Pustakawan
Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
Adrin S. E. Banting
Penasihat Undang-Undang Kanan
Bahagian Perundangan (YS/ICSB)
Jocelyn Chong Fung Ken
Setiausaha Syarikat Kanan
Setiausaha Syarikat
Mengenai
 • Perutusan
 • Pengenalan
 • Struktur Korporat
 • Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengarah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Timbalan Pengarah Yayasan Sabah
 • Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Barisan Pengurusan
 • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
 • Logo Korporat
 • Lagu Korporat
 • Menara Tun Mustapha
 • Visi / Misi
 • Objektif
 • Peranan
 • Fungsi
 • Nilai-Nilai Teras
 • Pencapaian
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA