Barisan Pengurusan

   
YBhg. Datuk Haji Jamalul Kiram bin Datuk Haji Mohd. Zakaria
Pengarah Yayasan Sabah Merangkap
Ketua Pegawai Eksekutif ICSB
YBhg. Datuk Haji Mohd Salleh bin Haji Abbas
Pengurus Besar
Bahagian Perhutanan
Dr. Ishak Haji Johari
Setiausaha Korporat/
Ketua Pengurus Kumpulan Zon
Francis Omamalin
Pengawal Kewangan
Bahagian Akaun dan Perkhidmatan Kewangan, ICSB
Praxedes John Matayun @ Felicia
Pengurus Kumpulan
Bahagian Akaun dan Perkhidmatan Kewangan, Yayasan Sabah
Ronald Ong
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pembangunan Perniagaan Korporat
Hajah Ainahwati binti Abd Sani
Pengurus Kumpulan
Bahagian Audit Dalaman (YS/ICSB)
Adrin S.E. Banting
Penasihat Undang-Undang Kanan
Unit Perundangan (YS/ICSB)
Sam S. Karnail
Pengurus Kumpulan
Bahagian Komunikasi Korporat
Dr. Li Fui Yee
Pengurus Kumpulan
Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Bahiwata Sayangan Haji Mulia
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pembangunan Pendidikan
Mohamed Sharuddin Mohamed Wali
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pungutan Pinjaman Pengajian
Rosmini Simin
Pengurus Kumpulan
Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak
Zaiton binti Bakri
Pengurus Kumpulan
Pusat Kraftangan Sabah
Dr. Waidi Sinun
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pengurusan Kawasan Konservasi (Lembangan Maliau & Kanyon Imbak)
Dr. Yap Sau Wai
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pengurusan Kawasan Konservasi (Lembah Danum, Silam & Taliwas) & Pemuliharaan Hutan
Zainudin Saridi
Ketua Pustakawan
Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd Fuad Stephens
Hanafiah bin Diman
Pengurus Kumpulan
Zon Pantai Barat Selatan
Zulkhairi Haji Ismail
Pengurus Kumpulan
Zon Pedalaman Utara
Teo Guan Leck
Pengurus Kumpulan
Zon Pedalaman Selatan
Ariffin Mohd Noor
Pengurus Kumpulan
Zon Pantai Timur Utara
Alex Suinggi
Pengurus Kanan
Unit Pentadbiran
Ramsina Hansaram
Pengurus Kanan
Unit Pengurusan Sumber Manusia
Midin Haji Asli
Pengurus Kanan
Unit Pengukuhan dan Pematuhan
Awangku Nazaruddin bin Datuk Pg. Hussein
Pengurus Kanan
Unit Pembangunan Hartanah
Haji Gulam bin Hassan Hapil
Pengurus
Zon Pantai Barat Utara
Norkhajijah Mohd Tussin
Pengurus
Zon Pantai Timur Selatan
Jocelyn Chong Fung Ken
Pemangku Setiausaha Syarikat Kanan
Setiausaha Syarikat
Mengenai
 • Perutusan
 • Pengenalan
 • Struktur Korporat
 • Lembaga Pemegang Amanah
 • Lembaga Pengarah
 • Barisan Pengurusan
 • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
 • Logo Korporat
 • Menara Tun Mustapha
 • Visi / Misi
 • Objektif
 • Peranan
 • Fungsi
 • Nilai-Nilai Teras
 • Pencapaian
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA