Barisan Pengurusan

   
YBhg.Datuk Haji Jamalul Kiram bin Datuk Haji Mohd Zakaria
Pengarah, Yayasan Sabah/
Ketua Pegawai Eksekutif, ICSB
Francis Omamalin
Pengawal Kewangan
Bahagian Akaun dan Perkhidmatan Kewangan ICSB
Praxedes John Matayun @ Felicia
Pengurus Kumpulan
Bahagian Akaun dan Perkhidmatan Kewangan Yayasan Sabah
Haji Mapiati Bin Sullit
Pengurus Kumpulan
Bahagian Audit Dalaman (YS/ICSB)
Ronald Ong
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pembangunan Perniagaan Korporat
Dr. Li Fui Yee @ Esther
Pengurus Kumpulan
Perhutanan
Dr. Ishak Haji Johari
Ketua Pengurus Kumpulan Zon/
Pengurus Kumpulan
Bahagian Penyelidikan & Pembangunan Ekonomi
Hajah Rosinah Binti Abd Moin
Pengurus Kumpulan
Zon Pantai Timur Utara
Sabrin Bin Sindan
Pengurus Kumpulan
Zon Pantai Barat Utara
Hanafiah Bin Diman
Pengurus Kumpulan
Zon Pantai Barat Selatan
Zulkhairi Haji Ismail
Pengurus Kumpulan
Zon Pedalaman Selatan
Teo Guan Leck
Pengurus Kumpulan
Zon Pedalaman Utara
Ariffin Mohd. Noor
Pengurus Kumpulan
Zon Pantai Timur Selatan
Bahiwata Sayangan Haji Mulia
Pengurus Kumpulan
Bahagian Pembangunan Pendidikan
Rosmini Simin
Pengurus Kumpulan
Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak
Zaiton Binti Bakri
Pengurus Kumpulan
Pusat Kraftangan Sabah
Zainudin Saridi
Ketua Pustakawan
Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
Dr. Yap Sau Wai
Pengurus Kumpulan
Bahagian Konservasi & Pengurusan Alam Sekitar
Sam S. Karnail
Pengurus Kumpulan
Bahagian Komunikasi Korporat
Hajah Ainahwati Binti Abd Sani
Setiausaha Syarikat Kanan
Adrin S. E. Banting
Penasihat Undang-Undang (YS/ICSB)
Mengenai
 • Perutusan
 • Pengenalan
 • Struktur Korporat
 • Lembaga Pemegang Amanah
 • Lembaga Pengarah
 • Barisan Pengurusan
 • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
 • Logo Korporat
 • Menara Tun Mustapha
 • Visi / Misi
 • Objektif
 • Peranan
 • Fungsi
 • Nilai-Nilai Teras
 • Pencapaian
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA