Kolej Teknikal Yayasan Sabah

Kolej Teknikal Yayasan Sabah (KTYS), ditubuhkan dengan misi sebagai platform pembelajaran sepanjang hayat kini sedang menuju ke arah menjadi pusat latihan akademik dan vokasional di rantau ini.

KTYS ditubuhkan dengan objektif untuk menawarkan kursus berkaitan industri; menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar-pelajar di kawasan luar bandar; melahirkan pelajar yang kompeten dan juga untuk menyediakan sumber manusia yang mahir selaras dengan keperluan negara.

Bagi mencapai objektif tersebut, perkongsian pintar dengan pakar industri yang berkaitan, institusi pendidikan dan latihan diwujudkan. Bagi pembangunan modal insan, KTYS bekerjasama rapat dengan kerajaan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan dalam memenuhi keperluan pasaran kerja.

Sehubungan dengan itu, KTYS telah mengambil pendekatan baru dalam pendidikan dengan mengguna pakai pendekatan yang berasaskan latihan kompetensi dengan menyediakan latihan pelajar dan menempatkan mereka di pasaran kerja. Objektifnya adalah untuk melahirkan lebih ramai pekerja berpengetahuan dan juga untuk memenuhi permintaan industri.

Program Pembangunan Kemahiran Malaysia yang ditawarkan ialah Sistem Maklumat, Penyelenggaraan Kenderaan Motor, Pembinaan Bangunan, Kemahiran Khidmat Tetamu, Kemahiran Pengemasan, Seni Kulinari, Pembuatan Pastri, Arka Logam Berperisai, Juruteknik Elektrik serta Penyelenggaraan Penyejukbekuan dan Penyaman Udara.

Program Diploma Akademik yang ditawarkan ialah Teknologi Binaan Bangunan, Teknologi Automotif, Teknologi Elektrik, Pengurusan Perniagaan, Pengurusan Teknologi (kerjasama dengan Univesiti Teknologi Malaysia (UTM), Pengurusan Teknologi [Perakaunan] (kerjasama dengan UTM), Pengurusan Hartanah (kerjasama dengan UTM), Sains Komputer [Maklumat Teknologi] (kerjasama dengan UTM), Diploma Perbankan Syariah (kerjasama dengan KUIM) dan Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia (kerjasama dengan KUIM). Di samping itu, KTYS juga mengadakan kerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang (UMP) dimana KTYS melaksanakan dua program Sarjana Muda berdasarkan francais dari UMP iaitu Sarjana Muda Pengurusan Industri (Kepujian) dan Sarjana Muda Pengurusan Projek (Kepujian).

Semua program Diploma Akademik yang dijalankan di KTYS diiktiraf sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA); dan program kemahiran vokasional yang dijalankan mendapat kelulusan Jabatan Pembangunan Kemahiran.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ktys.edu.my

Aktiviti

Sosial

 • Program Pembangunan Masyarakat
 • Pejabat Zon
 • Penyelidikan Program-program Sosioekonomi
 • Pembangunan Kapasiti
 • Pendidikan
 • Perkembangan Kanak-Kanak
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • University College Sabah Foundation
 • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
 • Galeri Tun Mustapha
 • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

 • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Pelancongan
 • MICE
 • Perladangan
 • Perhutanan
 • Bioteknologi dan Hortikultur
 • Perikanan
 • Pembangunan Hartanah
 • Minyak dan Gas
 • Perkilangan
 • Syarikat Luar Negara

Tanggungjawab Sosial Korporat

 • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA