Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah (KTYS), ditubuhkan dengan misi sebagai platform pembelajaran sepanjang hayat kini sedang menuju ke arah menjadi pusat latihan akademik dan vokasional di negeri ini.

  KTYS ditubuhkan dengan objektif untuk menawarkan kursus berkaitan industri; menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar-pelajar di kawasan luar bandar; melahirkan pelajar yang kompeten dan juga untuk menyediakan sumber manusia yang mahir selaras dengan keperluan negeri ini.

  Bagi mencapai objektif tersebut, perkongsian pintar dengan pakar industri yang berkaitan, institusi pendidikan dan latihan diwujudkan. Bagi pembangunan modal insan, KTYS bekerjasama rapat dengan kerajaan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan dalam memenuhi keperluan pasaran kerja.

  Sehubungan dengan itu, KTYS telah mengambil pendekatan baru dalam pendidikan dengan mengguna pakai pendekatan yang berasaskan latihan kompetensi dengan menyediakan latihan pelajar dan menempatkan mereka di pasaran kerja. Objektifnya adalah untuk melahirkan lebih ramai pekerja berpengetahuan dan juga untuk memenuhi permintaan industri.

  Program Sijil Kemahiran Malaysia yang ditawarkan ialah Kewangan dan Perniagaan, Teknologi Automotif, Jurubina Bangunan, Seni Kulinari, Pembuatan Pastri, Teknologi Kimpalan, Juruteknik Elektrik serta Penyejukbekuan dan Penyaman Udara.

  Program Diploma Akademik yang ditawarkan ialah Teknologi Binaan Bangunan, Teknologi Automotif, Teknologi Elektrik, Pengurusan Perniagaan, Pengurusan Teknologi (kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Pengurusan Teknologi [Perakaunan] (kerjasama dengan UTM), Pengurusan Harta Tanah (kerjasama dengan UTM), Sains Komputer [Maklumat Teknologi] (kerjasama dengan UTM), Kewangan Syariah (kerjasama dengan KUIM) dan Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia (kerjasama dengan KUIM). Di samping itu, KTYS juga menawarkan program Asasi Sains hasil daripada kerjasama di antara Kumpulan Yayasan Sabah bersama dengan Universiti Malaysia Pahang (UMP).

  Selain itu, KTYS turut menawarkan program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

  Semua program diploma akademik yang dijalankan di KTYS diiktiraf sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA); dan program kemahiran vokasional yang dijalankan mendapat kelulusan Jabatan Pembangunan Kemahiran.

  Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ktys.edu.my atau laman Facebook kami di www.facebook.com/kolejteknikalys

  Aktiviti

  Sosial

  • Aktiviti Zon
  • Pembangunan Kapasiti
  • Pendidikan
  • Perkembangan Kanak-Kanak
  • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
  • University College Sabah Foundation
  • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
  • Galeri Tun Mustapha
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  Komersial

  • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
  • Pelancongan
  • MICE
  • Agroperladangan
  • Perhutanan
  • Bioteknologi dan Hortikultur
  • Perikanan dan Industri Makanan
  • Pembangunan Hartanah
  • Minyak, Gas & Tenaga
  • Perkilangan

  Tanggungjawab Sosial Korporat

  • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
  Hubungi Kami

  +(60) 88 326300
  +(60) 88 326424
  ysinfo@ysnet.org.my
  Menara Tun Mustapha
  Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
  Teluk Likas
  Peti Surat 11623
  88817 Kota Kinabalu
  Sabah, MALAYSIA