Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
Pengenalan
Sumbangan Kumpulan Yayasan Sabah kepada negeri Sabah dan rakyatnya tidak terhad kepada pendidikan dan pembangunan sosial sahaja. Dalam sektor komersial dan perindustrian, Kumpulan Yayasan Sabah turut diiktiraf sebagai perintis, pemimpin, inovator dan fasilitator pertumbuhan.

Innoprise Corporation Sdn. Bhd. (ICSB) telah diperbadankan pada tahun 1988 sebagai jentera pelaburan, pengurusan dan syarikat pemegang bagi anak-anak syarikat Kumpulan Yayasan Sabah. Misinya 'Untuk menjadi jentera pelaburan anak-anak syarikat Kumpulan Yayasan Sabah buat masa depan yang cerah kepada rakyat Malaysia di Sabah' jelas menyampaikan mesej mengenai komitmen teguh Kumpulan Yayasan Sabah memenuhi objektif korporatnya iaitu menokok tambah usaha kerajaan untuk membawa kemajuan sosioekonomi rakyat Malaysia di Sabah.

Untuk mengekalkan peranannya sebagai penjana dana utama Kumpulan Yayasan Sabah, ICSB telah memperluaskan asas penjanaan pendapatan daripada sektor perhutanan dan berasaskan kayu kepada pelbagai perniagaan yang lebih produktif seperti pelancongan, agropeladangan serta minyak, gas dan tenaga.
Objektif
 • Kewangan
  Untuk mencapai kekukuhan dan kelestarian kewangan melalui strategi berikut:-
  • Membangunkan portfolio berdasarkan kekuatan Kumpulan Yayasan Sabah serta peluang-peluang luaran.
  • Memastikan pertumbuhan yang konsisten dari segi keuntungan, aliran tunai dan pembayaran dividen bagi                     membiayai perbelanjaan tahunan Kumpulan Yayasan Sabah serta meningkatkan rizab tunai organisasi.
  • Menjana keuntungan, aliran tunai dan pembayaran dividen yang berkesan daripada perniagaan teras dan sektor           utama.
  • Mengekalkan kos efektif dan lebih efisien.
 • Pelaburan
  Untuk mencapai pulangan maksimum dengan risiko yang minimum melalui strategi berikut:-
  • Mengkaji dan mengklasifikasikan semula perniagaan teras dan sektor utama berdasarkan keberkesanannya dari           segi keuntungan, aliran tunai dan pembayaran dividen.
  • Menilai secara berterusan dan mentransformasikan syarikat yang tidak menguntungkan kepada syarikat yang                 menguntungkan.
  • Mentransformasikan syarikat yang tidak kos efektif kepada sebuah entiti yang mapan dari segi kewangan.
  • Sentiasa mengenal pasti perniagaan yang mempunyai potensi yang baik sebagai penyumbang keuntungan masa           hadapan Kumpulan Yayasan Sabah.
 • Operasi
  Untuk mencapai tahap kecekapan, keberkesanan dan produktiviti yang tinggi.
 • Pemasaran
  Untuk mencapai pertumbuhan pasaran dan kepelbagaian dalam pasaran tempatan dan luar negara bagi produk-produk hasil laut, kraf tangan, pelancongan dan hartanah ICSB.
 • Sumber Manusia
  Untuk mencapai tahap integriti yang tinggi, cekap, berkesan dan profesional dalam kalangan stafnya.
 • Penyelidikan dan Pembangunan
  Untuk menjadi peneraju dalam penyelidikan dan pembangunan kelapa sawit, penanaman semula hutan, konservasi, kelestarian alam sekitar, bioteknologi dan agroperikanan.
Aktiviti

Sosial

 • Aktiviti Zon
 • Pembangunan Kapasiti
 • Pendidikan
 • Perkembangan Kanak-Kanak
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • University College Sabah Foundation
 • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
 • Galeri Tun Mustapha
 • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

 • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Pelancongan
 • MICE
 • Agropeladangan
 • Perhutanan
 • Bioteknologi dan Hortikultur
 • Perikanan dan Industri Makanan
 • Pembangunan Hartanah
 • Minyak, Gas & Tenaga
 • Perkilangan
 • Syarikat Luar Negara

Tanggungjawab Sosial Korporat

 • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA