Perhutanan
Selaras dengan penubuhannya, Kumpulan Yayasan Sabah telah diperuntukkan kawasan konsesi bagi mengurus pulangan secara mampan.

Dalam usaha mengurus kawasan tersebut, Kumpulan Yayasan Sabah sedar akan kewajipan untuk menjalankan program-program sosial dan juga tanggungjawab terhadap alam sekitar demi keperluan generasi akan datang.

Ke arah usaha ini, Kumpulan Yayasan Sabah berusaha mengurus kawasan tersebut secara bersepadu dan lestari demi faedah rakyat dalam jangka masa panjang. Oleh itu, amalan pengurusan hutan yang baik akan diteruskan selaras dengan dasar dan peraturan pembangunan hutan negeri dan kebangsaan yang telah dilaksanakan selama ini.

Rakyat Berjaya Sdn Bhd (RBJ), sebuah anak syarikat milik penuh Kumpulan Yayasan Sabah sentiasa memastikan nilai ekonomi, sosial dan alam sekitar di kawasan hutannya mematuhi piawaian pensijilan hutan yang berkaitan seperti yang disarankan oleh Jabatan Perhutanan Sabah.

Sebagai persediaan untuk memperoleh pensijilan hutan, kajian-kajian signifikan seperti High Conservation Value Forest (HCVF), Penilaian Kesan Sosial (SIA), Laporan Pematuhan Alam Sekitar (ECR) dan Pelan Pengurusan Kebakaran Hutan (FFMP) telah diwujudkan dan dilaksanakan.

RBJ merupakan organisasi pertama di Sabah yang telah dianugerahkan Verification of Legal Compliance (VLC) bagi Unit Pengurusan Hutan (FMU) 15 dan 16 dari Rainforest Alliance New York di bawah program Smartwood pada 26 Mei 2010.

Mengetahui kepentingan budaya kerja yang baik, RBJ telah mengambil langkah dengan menyertai Program Mentor-Mentee di bawah Rancangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) MP 15 yang diwujudkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) pada tahun 2015. Dalam program ini, JKKP telah melantik RBJ sebagai mentor dan kontraktor pembalakan serta sub-kontraktor masing-masing sebagai mentee.

Sebagai mentor, RBJ telah melaksanakan latihan dan bimbingan yang sesuai mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan berdasarkan garis panduan yang disediakan oleh JKKP. Sehingga kini, RBJ telah menjadi mentor kepada sebanyak sembilan syarikat yang berkaitan dengan perhutanan dan bukan perhutanan sejak tahun 2009. Hasil program mentor-mentee ini sangat menggalakkan di mana kontraktor kini menjadi mentor kepada sub-kontraktor mereka sendiri dengan membangun dan menjalankan program-program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Inisiatif, dedikasi serta sumbangan RBJ terhadap perlaksanaan KKP di Sabah telah menjadi pemangkin kepada kejayaan RBJ yang memenangi anugerah KKP Kebangsaan selama sepuluh tahun berturut-turut sejak tahun 2006. Anugerah ini disampaikan oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

Selain itu, RBJ juga bekerjasama dengan Jabatan Perhutanan Sabah untuk melaksanakan pengauditan bebas untuk Pengurangan Kesan Pembalakan (RIL) dan Pelan Pembalakan Komprehensif (CHP) selama lima tahun bagi mengoptimumkan ekonomi sesebuah konsesi. Kaedah RIL digunakan untuk mengelakkan persekitaran hutan tidak terjejas semasa kayu komersil ditebang. Pengauditan bebas ini dilaksanakan oleh auditor pihak ketiga yang dilantik oleh Jabatan Perhutanan Sabah. Pada tahun 2010, pengauditan mengenai Timber Legality Assurance System (TLAS) telah ditambah dan dilaksanakan serentak.

Hutan Simpan Ulu Segama dan Malua merupakan Kawasan Pengurusan Hutan Mampan yang terdiri daripada 241,098 hektar tanah hutan yang diurus oleh RBJ dan Jabatan Perhutanan Sabah. Kawasan hutan simpan ini merupakan salah sebuah hutan simpan yang terbesar di bahagian tenggara Sabah dan boleh dikatakan mempunyai himpunan terbesar flora dan fauna, menjadikannya warisan yang tidak ternilai.

PERMULIHAN DAN PERLADANGAN HUTAN

Akibat pengurangan sumber balak semula jadi yang disebabkan oleh pembalakan berterusan, RBJ telah menjalankan pelbagai usaha untuk pemulihan hutan secara penanaman mosaik bersepadu dan rawatan silvikultur. Aktiviti-aktiviti ini bertujuan untuk mencapai pengurusan hutan lestari seperti yang diperlukan dalam Perjanjian Lesen Pengurusan Hutan Mampan (09/97). Aktiviti pemulihan hutan yang dijalankan adalah seperti berikut:

Pemulihan Mosaik Bersepadu dan Penanaman Pengayaan
Sejak 2011, RBJ telah melaksanakan enam buah tapak penanaman mosaik di kawasan yang berbeza dengan keluasan lebih kurang 83,126 hektar di Sandakan, Keningau dan Tawau. Projek tersebut dilaksanakan oleh kontraktor pembalakan yang dilantik oleh RBJ dengan penyeliaan dari Jabatan Perhutanan Sabah dan RBJ.

Rawatan Silvikultur

Aktiviti-aktiviti ini telah dijalankan di Hutan Simpan Ulu-Segama Malua (USM), Lahad Datu, Unit Pengurusan Hutan (FMU) 15 & 16 di Keningau dan Sandakan dan Hutan Simpan Gunung Rara Utara (NGR), FMU 24 di Tawau.

Sehingga kini, RBJ telah melaksanakan rawatan silvikultur di kawasan seluas 41,000 hektar di USM, Lahad Datu dimana lebih kurang 4,000 hektar telah ditanami dengan spesies dipterokarp yang bernilai komersial. RBJ juga telah membina tapak semaian di Bukit Piton dengan kapasiti yang mampu menampung 300,000 anak pokok untuk dibekalkan ke kawasan yang memerlukan pemulihan.

Dua kawasan di FMU 15 & 16 dengan keluasan lebih kurang 17,700 ha telah dirawat secara silvikultur. Selain itu, RBJ dengan projek yang diberikan oleh Jabatan Perhutanan Sabah di mana lebih kurang 5,000 hektar di Hutan Simpan Gunung Rara Utara di Tawau juga telah berjaya dilaksanakan.

Industri Perladangan Pokok

Industri Perladangan Pokok (ITP) ini telah dilaksanakan di Hutan Simpan Kalabakan dan Hutan Simpan Gunung Rara di FMU 26. Objektif penanaman ITP adalah untuk meningkatkan produktiviti kawasan tersebut dengan menanam spesies pokok yang cepat tumbuh, terutamanya Acacia mangium. Kawasan yang diperuntukkan untuk ITP adalah seluas 4,046 hektar, namun hanya 37 peratus yang ditanam disebabkan oleh kesesuaian bentuk muka bumi. Sehingga 2018, lebih kurang 1,500 hektar telah ditanam dengan Acacia mangium, Acacia hibrid, Tectona grandis (Jati) dan Eucalyptus deglupta.

Perladangan Hutan Getah

Perladangan Hutan Getah dijalankan di FMU 26 di Hutan Simpan Kalabakan di Luasong, Tawau, untuk mendapatkan kayu dan latex.

Sehingga 2018 , lebih kurang 2,000 hektar telah ditanam dengan klon getah dan lebih kurang 25 peratus getah tersebut boleh ditoreh.

Nurseri Getah Luasong telah menghasilkan anak benih getah daripada Timber Latex Clone (TLC) untuk kegunaan sendiri. Nurseri tersebut telah menghasilkan sebanyak 18 klon yang telah disahkan dan diperakui oleh Lembaga Getah Malaysia.

Aktiviti

Sosial

 • Aktiviti Zon
 • Pembangunan Kapasiti
 • Pendidikan
 • Perkembangan Kanak-Kanak
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • University College Sabah Foundation
 • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
 • Penyelidikan Program-program Sosioekonomi
 • Galeri Tun Mustapha
 • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

 • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Pelancongan
 • MICE
 • Perladangan
 • Perhutanan
 • Bioteknologi dan Hortikultur
 • Perikanan
 • Pembangunan Hartanah
 • Minyak, Gas & Tenaga
 • Pengangkutan
 • Perkilangan
 • Syarikat Luar Negara

Tanggungjawab Sosial Korporat

 • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA