Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama: Zulkhairi bin Haji Ismail
E-mail: jazzulk@yahoo.com

Berdasarkan arahan daripada Ketua Setiausaha Negara pada 22 Mac 2000 yang menyatakan bahawa "agensi Sektor Awam perlu menamakan seorang Ketua Pegawai Maklumat (CIO) dalam kalangan pengurusan atas".

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
CIO adalah seorang pegawai eksekutif di dalam sebuah organisasi yang bertanggungjawab dalam pengurusan, pelaksanaan dan kebolehgunaan teknologi maklumat dan sistem komputer. Oleh kerana perkembangan teknologi semakin meningkat dan membentuk semula industri secara global, kini populariti dan pengaruh seorang CIO adalah menjadi keperluan di setiap jabatan atau organisasi. CIO menganalisis bagaimana pelbagai teknologi memberi manfaat kepada sebuah organisasi serta menambah baik proses sedia ada dan kemudian menyepadukan sistem tersebut untuk merealisasikan visi, misi dan matlamat organisasi.

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
 • Melaksanakan penggunaan dasar, standard dan amalan terbaik ICT
 • Menerima pakai dan melaksanakan penggunaan ICT dalam Sistem Penyampaian Organisasi
 • Melaksanakan inovasi melalui aplikasi, infrastruktur dan keselamatan ICT
 • Memastikan keperluan keselamatan ICT dilaksanakan dan dikuatkuasa
 • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti hebahan serta pengurusan risiko dan pengauditan
 • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT
 • Mengawasi hubungan dengan vendor, kontraktor dan penyedia perkhidmatan
 • Jurucakap kepada Pengurusan Tertinggi dan Ketua-Ketua Bahagian tentang faedah dan risiko terhadap projek berkaitan ICT.
Kesimpulan
Pewujudan CIO merupakan komitmen sesebuah organisasi dalam memastikan semua aktiviti pembangunan ICT dapat diselaraskan dan disepadukan. CIO di peringkat organisasi berperanan sebagai peneraju dalam merancang, melaksana dan memantau program/aktiviti berasaskan ICT yang dapat memudahkan lagi pelanggan berurusan dengan organisasi.
Mengenai
 • Perutusan
 • Pengenalan
 • Struktur Korporat
 • Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengarah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Timbalan Pengarah Yayasan Sabah
 • Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Barisan Pengurusan
 • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
 • Logo Korporat
 • Lagu Korporat
 • Menara Tun Mustapha
 • Visi / Misi
 • Objektif
 • Peranan
 • Fungsi
 • Nilai-Nilai Teras
 • Pencapaian
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA