Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah

YAB DATUK SERI PANGLIMA HAJI MOHD. SHAFIE BIN HAJI APDAL

PENGERUSI

YB DATUK SERI PANGLIMA HAJI HASHIM BIN PAIJAN

AHLI

YBHG. DATUK MASHOR BIN MOHD. JAINI

AHLI

PUAN GWENDOLEN VU

AHLI

PUAN MISTIRINE BINTI RADIN

AHLI

YBHG. DATUK DR. LUCAS BIN UMBUL

AHLI

HAJAH AINAHWATI HAJI ABDUL SANI

SETIAUSAHA LEMBAGA
Mengenai
 • Perutusan
 • Pengenalan
 • Struktur Korporat
 • Lembaga Pemegang Amanah
 • Lembaga Pengarah
 • Barisan Pengurusan
 • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
 • Logo Korporat
 • Menara Tun Mustapha
 • Visi / Misi
 • Objektif
 • Peranan
 • Fungsi
 • Nilai-Nilai Teras
 • Pencapaian
Hubungi Kami

Telefon: +(60) 88 326300
Faksimile: +(60) 88 326424
Emel: ysinfo@ysnet.org.my
Alamat: Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA